Programma
PraktischInschrijven
Partners

PROGRAMMA
 

Staat van het Boek | 24 april 2017
Presentatie: Joris Vergeyle (Radio 1)

12u30 - 13u00 Onthaal
   
13u00 – 13u05 Welkom
   
13u05 – 13u25 Minister van Cultuur Sven Gatz presenteert het actieplan leesbevordering
 

Lees hier het verslag. Het actieplan leesbevordering vindt u hier.

 

13u25 – 13u45

Stand van zaken               
Leen van Dijck (voorzitter BoekenOverleg) geeft een stand van zaken over het memorandum ‘Boeken op tafel’ van 2014. In dat memorandum legde het BoekenOverleg, naar aanleiding van de federale verkiezingen in 2014, haar vragen, eisen en actiepunten op tafel voor een krachtige ondersteuning van de letterensector. Met de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 in aantocht, is het tijd om de balans op te maken. Wat is intussen gerealiseerd? Waar is er nog werk aan de winkel?

Lees hier het verslag.

   
13u45 – 14u20

Keynote Alex Boogers - Dwars, door alles heen
Alex Boogers is een Nederlandse auteur van diverse goed ontvangen romans, waaronder Het sterkste meisje van de wereldDe tijger en de Kolibrie, Wanneer de mieren schreeuwen en recent het alom geprezen Alleen met de goden. Met zijn schotschrift De lezer is niet dood hield hij een opmerkelijk betoog voor idealisme in de literatuur. Een betoog dat de controverse niet schuwt en waarmee hij ons wakker wil schudden.

Lees hier het verslag.
Beluister hier de audio-opname van de keynote en de speeches van de Minister van Cultuur en van de voorzitter van het BoekenOverleg.

   
14u25 - 15u45

Keuzesessies

1. Bibliotheken in een veranderende context.

Sinds het aantreden van een nieuwe Vlaamse regering in 2014 is de beleidscontext voor openbare bibliotheken grondig veranderd. De Vlaamse overheid besliste om niet langer sturend op te treden, maar alleen nog ondersteunend. Voor openbare bibliotheken primeert de autonomie van steden en gemeenten. Door de afslanking van de provincies moet ook het streekgericht bibliotheekbeleid grondig hervormd worden en is de overgang ingezet naar een eengemaakt bibliotheeksysteem. Wat betekent dit alles nu voor de bibliotheek en voor haar stakeholders. Waar liggen de kansen en waar de bedreigingen? Hoe houden we de bibliotheek relevant?
Na een korte introductie over de veranderende context door Bruno Vermeeren, coördinator VVBAD, gaan we hierover in gesprek met Elke De Swert (Diensthoofd Vrije Tijd Keerbergen), Leen Lekens (hoofdbibliothecaris Muntpunt), Tine Verhelst (directeur Davidsfonds) en Erik Vlaminck (auteur). Maja Coltura (diensthoofd economie & cultuur Grimbergen) modereert.

Lees hier het verslag, bekijk de presentatie of beluister de audio-opname.

2. Het actieplan leesbevordering toegelicht
Iedereen Leest stelde samen met de andere partners van het BoekenOverleg een domeinoverschrijdend actieplan leesbevordering op, dat het strategisch raamwerk biedt waarbinnen speerpunten en actieterreinen worden uitgezet waarbinnen zich concrete acties en trajecten kunnen uitrollen.
In deze sessie lichten we graag de speerpunten en actieterreinen toe en zoomen we in op enkele concrete stappen die op dit moment al worden gezet. Omdat het actieplan ook een appel is aan de hele sector, gaan we ook graag in interactie en is er ruimte voor vragen en discussie.
Sprekers zijn Bart De Nil (FARO), Fikry El Azzouzi (auteur), Iris Vansteelandt (AP Hogeschool), Elf Albrecht (Basisschool Sassepoort) en Danny Theuwis (30CC).

Lees hier het verslag, bekijk de presentatie of beluister de audio-opname.

3.Trends in digitaal lezen en lenen
Zowel in Nederland als Vlaanderen wordt - net als in tal van Europese landen - volop geëxperimenteerd met vormen van digitale uitlening, verhuring en streamingdiensten. Welke boeken worden digitaal het meest gelezen? Hoe verhouden fysieke uitlening en verkoop zich tot de digitale varianten? In deze sessie gaan we nader in op de Europese rechtszaak VOB/Stichting Leenrecht, die het Nederlandse landschap dooreen schudde en enkele juridische vraagtekens opwierp. We bekijken ook de marktontwikkelingen en de digitale ontwikkelingen in de bibliotheeksector.
Langs uitgeverszijde zullen Floris Jonkers (VBK) en Rudy Vanschoonbeek (Uitgeverij Vrijdag) hun resp. Nederlandse en Vlaamse visie op de ontwikkelingen uiteenzetten. Inge Goossens (Bibliotheek Antwerpen) en Martine Vandermaes (Bibliotheek Oostende) zullen hun visie vanuit de bibliotheek belichten. Kevin Absillis (Universiteit Antwerpen) modereert.

Lees hier het verslag, bekijk de presentaties (VBK, Uitgeverij Vrijdag en Bibliotheek Oostende) of beluister de audio-opname.

   
15u45 – 16u10 Pauze
   
16u10 – 16u55

Plenair debat
met Wilfried Vandaele (N-VA), Caroline Bastiaens (CD&V), Yamila Idrissi (sp.a), Bart Caron (Groen) en Jean-Jacques De Gucht (Open VLD)
Moderator: Joris Vergeyle

Lees hier het verslag of beluister de audio-opname.

   
16u55– 17u00 Slotwoord
Leen van Dijck (voorzitter BoekenOverleg)
   
17u00 – 18u00 Receptie